Araneae (spinnen)

Mijnspin, klik hier voor een grote foto Het aantal beschreven spinnensoorten uit de gehele wereld is ongeveer 34000 verdeeld over 100 families. In Midden-Europa kennen we circa 1100 soorten in 38 families. In Nederland kennen we hiervan ruim 600 soorten.

Peter van Helsdingen houdt alle gepubliceerde waarnemingen van spinnen bij in een online PDF catalogus op de website van EIS. Hiervan is op SpiNetherlands een grafische versie beschikbaar.

De volgende leden van onze werkgroep houden zich met spinnen bezig

Publicaties

Tutelaers, P. 2017: Spinnen (Arachnida: Araneae) uit de leembossen van Het Groene Woud, Entomologische Berichten 77 (6): 274-282.
Klik hier voor soortenlijst.

Tutelaers, P. 2016: Inleiding tot de Nederlandse Spinnen, Spinachtigen (Arachnida) - Nederlandse spinnen (Araneae), Uitgave in eigen beheer, 52p.

Tutelaers, P. 2010: Kaskaardespin (Uloboris plumipes Lucas) (Araneae, Uloboridae) in huis, SPINED 28, pp. 36.

Tutelaers, P. 2009: Inventarisatie Ongewerveldenfauna Witte Loop, Uitgave in eigen beheer, De echte spinnen (Araneae), pp. 8-10.

Tutelaers, P. 2009: Hoe Ero tuberculata (De Geer) een Neriene peltata (Wider) verschalkte, SPINED 26, pp. 13-14.

Tutelaers, P. & L. 2008: Winterspinnen van onze beekdalen (Araneae), SPINED 24, pp. 9-12.

Tutelaers, P. 2008: Heidestuifzandspinnen (Araneae) van de Strabrechtse Heide, SPINED 24, pp. 25-29.

Tutelaers, P. 2007: Waarnemingen aan Araneus angulatus Clerck 1757 (Schouderkruisspin) (Araneae: Araneidae), SPINED 23, pp. 4-6.

Tutelaers, P. 2006: Spinneninventarisatie Urkhovense Zegge (Noord-Babant), Nieuwsbrief SPINED 22: pp 13-18.

Tutelaers, P. 2006: Spinnen uit het westelijk deel van 'La Calestienne'. ARABEL 21(2): 41-44.

Tutelaers, P. 2005: Habitatkeuze van Araneus alsine (Walckenaer, 1802) in de Kempen (Araneae, Araneidae). - SPINED 20: 19-20.

Tutelaers, P. 2004: Nieuwe vindplaatsen van Misumenops tricuspidatus (Struikkameleonspin) in Zuid-Nederland. - SPINED 19: 4-5.

Tutelaers, P. 2003: Verslag van de grensoverschrijdende SPINED-Arabel excursie van 2002, - Nieuwsbrief SPINED 18: 4-7.

Heuts, B. 2002: Lilliputters onder de spinnen levend determineren. - Nieuwsbrief SPINED 17: 12. lilliputters.pdf

Polder, J.W. 2002: Een veldmicroscoop met vang- en fixeerpotje. - Nieuwsbrief SPINED 17: 3-4. fixeerpotje.pdf

Tutelaers, P. 2001: Herfstspinnen bij onze Hunebedden. - Nieuwsbrief SPINED 16: 7-9.

Tutelaers, P. 2001: De Driehoekswebspin: eindelijk gevonden!, Natura 4 (juli/augustus).
Zie ook: verspreidingskaartje Hyptiotes paradoxus in Europa.

Tutelaers, P. 2000: Spinnen uit Cranendonck, Insectenwerkgroep KNNV Eindhoven, Nieuwsbrief SPINED 15: 5-21.
Zie ook spinnensoorten uit Cranendonck

Tutelaers, P. 1978: Spinnen uit De Kempen, Noord-Brabant (Araneae), Entomologische Berichten 38: 85-90.

Jong, B. de 1982: Nieuwe soorten van spinnen voor de Nederlandse fauna (Araneae). - Entomologische Berichten, Amsterdam 42:113-115.

Hammen, L. van der en P.J. van Helsdingen 1972: In Memoriam Pater Chrysanthus O.F.M. CAP. - Entomologische Berichten, 32: 145-150. IM_Chrysanthus.pdf

Jong, B. de 1947: Aranea displicata (Hentz) nieuw voor de Nederlandse fauna. - Tijdschrift voor Entomologie 87: 511-514.

Jong, B. de 1942: De getijgerde lijmspuiter. - De Levende Natuur 46: 217-219.