Samenvatting van de lezing
In 1962 verzuchtte de Britse arachnoloog Theodore Savory bij het schrijven van één van zijn boeken over spinachtigen: 'Niet lang geleden waren spinnen de meest genegeerde van de meest boeiende diersoorten ...'. Dankzij de overvloed aan natuurfilms op onze beeldbuis krijgen spinnen tegenwoordig de aandacht die ze verdienen. Zo wordt er serieus onderzoek gedaan naar de wijze waarop spinnen hun webdraden fabriceren in de hoop dat wij daar ons voordeel mee kunnen doen.

Kort na haar oprichting in 1974 heeft de insectenwerkgroep (IWG) van de KNNV afdeling Eindhoven meegewerkt aan een begrazingsonderzoek in natuurgebied De Baronie Cranendonck (Soerendonk) van het toenmalige Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN). In dat onderzoek werden 240 soorten spinnen gevangen waaronder soorten die in Nederland nog niet bekend waren of als uiterst zeldzaam te boek stonden. In deze lezing laat de spreker u kennismaken met een 40-tig tal bijzondere soorten van bos en hei aan de hand van dia's gemaakt in natuurterreinen uit de regio. Ook de biologie en de relatie met andere spinachtigen zal ruimschoots aan bod komen.

Soorten die ter sprake komen

ATYPIDAE (mijnspinnen)
 1. Atypus affinis Eichwald, 1830 gewone mijnspin
DICTYNIDAE (kaardertjes)
 2. Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) heidekaardertje
ULOBORIDAE (wielwebkaardespinnen)
 3. Hyptiotes paradoxus (C.L.Koch, 1834) driehoekswebspin
LIOCRANIDAE (bodemzakspinnen)
 4. Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) grote lantaarnspin
CLUBIONIDAE (struikzakspinnen)
 5. Clubiona comta C.L.Koch, 1839 bonte zakspin
 6. Clubiona reclusa O.P.-Cambridge, 1863 zompzakspin
 7. Clubiona stagnatilis Kulczynski, 1897 moeraszakspin
THOMISIDAE (krabspinnen)
 8. Coriarachne depressa (C.L.Koch, 1837) platte krabspin
 9. Xysticus kochi Thorell, 1872 Kochs krabspin
10. Xysticus ulmi (Hahn, 1831) moeraskrabspin
PHILODROMIDAE (renspinnen)
11. Philodromus aureolus (Clerck, 1757) tuinrenspin
12. Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) gewone sprietspin
SALTICIDAE (springspinnen)
13. Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) v-vlek-springspin
14. Evarcha arcuata (Clerck, 1757) bonte grasspringspin
15. Heliophanus flavipes Hahn, 1832 gewone blinker
16. Marpissa muscosa (Clerck, 1757) schorsmarpissa
OXYOPIDAE (lynxspinnen)
17. Oxyopes ramosus (Panzer, 1804) prachtlynxspin
LYCOSIDAE (wolfspinnen)
18. Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) dikpootpanterspin
19. Pardosa monticola (Clerck, 1757) duinwolfspin
20. Trochosa terricola Thorell, 1856 gewone nachtwolfspin
PISAURIDAE (kraamwebspinnen)
21. Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) gerande oeverspin
22. Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) grote wolfspin
MIMETIDAE (spinneneters)
23. Ero tuberculata (Degeer, 1778) grote spinneneter
THERIDIIDAE (kogelspinnen)
24. Steatoda albomaculata (Degeer, 1778) gevlekte steatoda
25. Theridion tinctum (Walckenaer, 1802) zwartringkogelspin
TETRAGNATHIDAE (strekspinnen)
26. Tetragnatha montana Simon, 1874 schaduwstrekspin
ARANEIDAE (wielwebspinnen)
27. Agalenatea redii (Scopoli, 1763) brede wielwebspin
28. Araneus diadematus Clerck, 1757 kruisspin
29. Araneus quadratus Clerck, 1757 viervlekwielwebspin
30. Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) gewone komkommerspin
31. Araniella displicata (Hentz, 1847) bonte komkommerspin
32. Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) tijgerspin
33. Cyclosa conica (Pallas, 1772) kegelspin
34. Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) witvlekpyjamaspin
35. Hypsosinga heri (Hahn, 1831) moeraspyjamaspin
36. Larinioides cornutus (Clerck, 1757) rietkruisspin
37. Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) vale wielwebspin
38. Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) driestreepspin
39. Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) platte wielwebspin
40. Zilla diodia (Walckenaer, 1802) maskerspinnetje
LINYPHIIDAE (hangmatspinnen)
41. Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) schorskoloniespin
42. Linyphia tenuipalpis Simon, 1884 grote heidehangmatspin
43. Linyphia triangularis (Clerck, 1757) herfsthangmatspin
44. Neriene peltata (Wider, 1834) struikhangmatspin