Carabidae (loopkevers)

basterdzandloopkever, klik hier voor een grote foto In Nederland kennen we ongeveer 400 soorten. De volgende leden houden zich met deze groep bezig

Publicaties

Herk, L. van 2009: Inventarisatie Ongewerveldenfauna Witte Loop, Uitgave in eigen beheer, De kevers (Coleoptera), pp. 11-12.