Coleoptera (kevers)

Hazelaarbladrolkever, klik hier voor een grote foto In Nederland en België kennen we ongeveer 4000 soorten. De volgende leden houden zich met deze groep bezig

Publicaties

Colijn, Ed & Heijerman, Theodoor & Dré Teunissen 2017: De prachtkever Lamprodila festiva: geďntroduceerd of natuurlijk gevestigd in Nederland (Coleoptera: Buprestidae)?, Nederlandse Faunistische Mededelingen 49: pp. 11-24.

Teunissen, Dré & Cor Vendrig 2017: De populierenprachtkever (Agrilus ater) breidt zijn areaal uit naar België en Nederland (Coleoptera: Buprestidae), Entomologische berichten 77 (1) pp. 13-17.

Herk, L. van 2009: Inventarisatie Ongewerveldenfauna Witte Loop, Uitgave in eigen beheer, De kevers (Coleoptera), pp. 11-12.