Opilionida (hooiwagens)

Hooiwagen, klik hier voor een grote foto Tot nu zijn rond de 2000 soorten beschreven. Hiervan zijn er 21 in Nederland bekend. De volgende leden houden zich met deze groep bezig

Publicaties

Wim Polder: Opilionida in Nederland, Determinatieschema voor Nederlandse hooiwagens. Eigen uitgave 1999.