Orthoptera (krekels en sprinkhanen)

Struiksprinkhaan, klik hier voor een grote foto Wereldwijd zijn er ongeveer 17000 soorten krekels en sprinkhanen, in Europa slechts 600 en in Nederland worden daarvan regelmatig zo'n 29 soorten gevangen.
De volgende leden houden zich met deze groep bezig

Publicaties

Hermes, D. 2009: Inventarisatie Ongewerveldenfauna Witte Loop, Uitgave in eigen beheer, Sprinkhanen en krekels (Orthoptera), pp. 21.