Tortricidae (bladrollers)

De Nederlandse naam bladrollers komt van de eigenschap van de rups van veel soorten uit deze familie om het blad waarvan ze leeft, samen te vouwen. De familie van de Tortricidae is onderverdeeld in twee subfamilies: de Tortricinae en de Olethreutinae. Mijn interesse gebied binnen de familie van de Tortricidae omvat het Palearctisch gebied, dit is globaal van Groot Britannië tot Japan en van Siberië tot Noord Afrika. Uit het Palearctisch gebied zijn er meer dan 1300 soorten bekend. Van de ongeveer 1000 Europese soorten, zijn er zo'n 100 economisch schadelijk. Uit Nederland zijn 357 soorten (1999) bekend en uit België 359 soorten (1998). Door het grote aantal soorten, de grootte van de vlinders en de variabiliteit binnen de soort, is een betrouwbare determinatie vaak alleen mogelijk door genitaalonderzoek. Een collectie van Tortricidae is dan ook onmisbaar voor de studie van deze vlinders. Het materiaal wordt o.a. verzameld door het inventariseren van (natuur)gebieden. De afgelopen jaren zijn de volgende gebieden in de Kempen geďnventariseerd: Het Dommeldal, gelegen tussen Valkenswaard en Eindhoven, De Plateaux en de omgeving van Luyksgestel. Verder worden vele losse waarnemingen ingevoerd in het data bestand en loopt er een inventarisatie van wegbermen. In de komende jaren worden het Leenderbos (2001) en de Malpi geďnventariseerd. Ook wordt informatie over de andere vlinder-families bij deze inventarisaties verzameld. Deze gegevens zijn, voor ieder die hierin interesse heeft, beschikbaar. Regelmatig worden er in Nederland nieuwe soorten bladrollers voor de fauna gevangen, zoals in 1995 één exemplaar van Gravitarmata margarotana in Luyksgestel. In 2000 is er een tweede vindplaats voor deze soort gevonden nabij de Cartierheide te Eersel. Op deze vindplaats is de vlinder er in aantal, en er zijn zowel mannetjes als vrouwtjes, waargenomen, zodat men kan aannemen dat de soort zich in Nederland gevestigd heeft.

Mijn speciale interesse gaat uit naar De Witrijt (Bergeijk). De inventarisatie gegevens van dit gebied worden doorgespeeld aan de beheerders en opgenomen in de EIS-gegevens bank. Bijzondere vangsten worden gepubliceerd in de jaarlijst van de Nederlandse microlepidoptera van de Sectie Snellen van de NEV.

Publicaties

F. Groenen, 2020. New species of the genus Eupoecilia Stephens, 1829 from Indonesian New Guinea (Lepidoptera: Tortricidae, Tortricinae, Cochylini), Suara Serangga Papua (SUGAPA digital) 13(1): 35-46.

F. Groenen & A. Schreurs, 2017. Coleophora spiraeella (Lepidoptera: Coleophoridae): een nieuwe soort voor de Nederlandse Fauna, Entomologische Berichten, 77 (2) pp 66.

F. Groenen & A. Schreurs, 2016. Enolmis delnoydella Groenen & Schreurs, sp. n., a new species from Spain (Lepidoptera: Scythrididae) - SHILAP Revta. lepid., 44 (173) marzo 2016: 45-47.

Steve Wullaert, André Verboven & Frans Groenen, 2014. Phalonidia udana (Lepidoptera: Tortricidae), een nieuwe soort voor de Belgische fauna. - Phegea 42 (1): 2-6.

F. Groenen, Frans & Huisman, K.J. (Hans) & Camiel Doorenweerd 2013. Phalonidia manniana, een complex van twee soorten: Ph. manniana en Ph. udana (Lepidoptera: Tortricidae). Entomologische Berichten 73(5): 191-196.

F. Groenen, 2013. The Papuan Tortricidae-Fauna (Lepidoptera): Dicephalarcha sicca Diakonoff, 1973 (Olethreutinae: Olethreutini) new for Papua. - Suara Serangga Papua 7(3): 82-84.

F. Groenen, 2012. Isophrictic anthemidella nieuw voor Belgie. Phegea 40(1b): 27-28.

F. Groenen & A. Schreurs, 2012. Cnephasia (Cnephasiella) delnoyana Groenen & Schreurs sp.n from Spain. SHILAP 40(159): 295-298.

F. Groenen, 2012. The Papuan Tortricidae-Fauna (Lepidoptera): A new species of the genus Icelita Bradley, 1957 (Olethreutinae: Eucosmini). - Suara Serangga Papua 7(1): 21-26

Frans Groenen & Nicolas Meurisse, 2012. Historical distribution of the oak processionary moth Thaumetopoea processionea in Europe suggests recolonization instead of expansion. - Agricultural and Forest Entomology (2012), 14, 147–155

F. Groenen, 2010. The variation of Thaumetopoea processionea> in Europe and the Middle East-Ent Ber Amst 70(3): 77-82.

F. Groenen, 2009: Inventarisatie Ongewerveldenfauna Witte Loop, Uitgave in eigen beheer, De vlinders (Lepidoptera), pp. 15-20.

F. Groenen, 2009. Scythis potentillella, a new species to the Belgian fauna. Phegea 37(3): 94-96.

F. Groenen & L. Aarvik, 2008. Order Lepidoptera, family Tortricidae-In: Arthropod fauna of the UAE, 1:447–458.

F. Groenen & B-K Byun, 2008. Discovery of Rhopobota toshimai in Korea-Journal 0f Asia-Pacific Entomology 11:97-98.

F. Groenen, 1996. Wisteria floribunda, een nieuwe voedselplant voor Phyllonorycter maestingella (Lepidoptera: Gracillariidae). - Ent. Ber. Amst. 56(3): 60

F. Groenen, 1996. Gravitarmata margarotana, nieuw voor de Nederlandse fauna (Lepidoptera: Tortricidae). - Ent. Ber. Amst. 56(10): 157-158

F. Groenen, 1999(2000). Nouvelles captures en France de Zeiraphera rufimitrana (H.-S., 1851) (Lepidoptera : Tortricidae). - Alexanor 21(1) : 41-42

F. Groenen, 2001. Phyllonorycter robienella, een nieuwe soort voor de Belgische fauna (Lepidoptera: Gracillariidae). - Phegea 29: 159-160

F. Groenen, 2002. Aethes margaritifera, a new species for Turkey (Lepidoptera: Tortricidae).- Phegea 30: 37-39

F. Groenen, 2002. Eulamprotes immaculatellai (Lepidoptera: Gelechiidae) nieuw voor de Nederlandse fauna. - Ent. Ber. Amst. 62: 59-60

F. Groenen, 2002. Cydia orobana (Treitschke, 1830) and Epinotia festivana (Hubner, 1799), two tortricids new to Spain (Lepidoptera: Tortricidae). - SHILAP rev. de Lep. 269-270

F. Groenen, 2004. Cydia grunertiana, nieuw voor de Belgische fauna (Lepidoptera, Tortricidae).- Phegea 32 (3)(1.IX.2004): 113-115


Frans Groenen Dorpstraat 171, 5575 AG Luyksgestel