Natuurstudie in Nederland

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging is een verening voor mensen die zich graag in hun vrije tijd verdiepen in de natuur. Deze vereniging kent verschillende regionale afdelingen ieder met een eigen programma. De afdeling Eindhoven heeft verschillende werkgroepen zoals een mossen-, vogel-, planten- en insectenwerkgroep.

Onze insectenwerkgroep bestaat al sinds 1974 en veel van onze leden zijn tevens lid van de Nederlandse Entomologische Vereniging. Deze vereniging beschikt over een zeer uitgebreide bibliotheek met gespecialiseerde literatuur op het gebied van de entomologie.

Mijn specialiteit zijn de echte spinnen (Araneae). Mijn vrouw vind het leuk om mee te helpen met het vangen van deze achtvoeters. Het determineren en het rapporteren hierover in SPINED, een mededelingenblad van de spinnenwerkgroep van EIS Nederland, is mijn aandeel in onze gemeenschappelijke hobby.

Van de spinnen uit de Benelux heb ik verspreidingskaartjes beschikbaar gemaakt op deze website met de aktuele gegevens uit SPINED en de nieuwsbrief van ARABEL sinds 2003. De gegevens voor Luxemburg zijn beschikbaar gesteld door Marc Meyer van het Musée National d'Histoire Naturelle Luxembourg en Aloys Staudt (Duitsland).

Voor geïnteresseerde natuurverenigingen geef ik een dialezing over Spinnen van Bos en Hei. De biologie van spinnen en met name de voortplanting ervan komen hierin ruimschoots aan bod.